Αναφορά

Εντόπισες δελφίνια ή φάλαινες στο Ιόνιο; Αν ναι, θα χαιρόμασταν να μάθουμε περισσότερα γι αυτό.

Contact Details

Information about the Sighting

Location of the Sighting

Best estimate of the number of animals sighted
The condition of the sea.
Behavioural, animal direction, distinguishing marks, other comments.

We encourage you to provide any images/video footage of your sighting.

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 64MB
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 64MB
Post a link to the video on YouTube or any other video sharing website.
Alternatively, would you prefer IDP research personnel to contact you to obtain copies of the photos/videos?
Sending