Κοινό δελφίνι

Short-beaked common dolphin – Delphinus delphis – Κοινό δελφίνι

Other common names:
FR – dauphin commun
ES – delfín común
IT – delfino comune
DE – gemeiner Delphin

Το κοινό δελφίνι αποτελούσε το πιο κοινό είδος κητώδους στην Μεσόγειο θάλασσα (από όπου προήλθε και το ελληνικό κοινό όνομα) ωστόσο ο πληθυσμός τους υπέστη δραματική μείωση από την δεκαετία του ‘60 και έπειτα. Τα αίτια για αυτήν την μείωση περιλαμβάνουν την μείωση των θηραμάτων τους λόγω υπεραλίευσης και την θνησιμότητα από αλιευτικά εργαλεία. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί ομόφωνα από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα δύο είδη κοινών δελφινιών: το βραγχύρυγχο κοινό δελφίνι D. Delphis και το μακρύρυγχο κοινό δελφίνι D. Capensis. Στην Μεσόγειο θάλασσα απαντάται μόνο το βραγχύρυγχο κοινό δελφίνι και γι αυτό τον λόγο όταν γίνετε αναφορά στην Μεσόγειο θάλασσα χρησιμοποιείται εν συντομία ο όρος κοινό δελφίνι.

Χαρακτηριστικό είναι το χρωματικό πρότυπο του είδους, με ένα κρεμ υποκίτρινο χρώμα στις δύο πλευρές να σχηματίζει μια νοητή κλεψύδρα, σκούρα γκρί πλάτη, πτερύγια και ουρά και κρεμ κοιλιά. Το ρύγχος παρουσιάζεται λεπτό και σχετικά μακρύ. Ένα ενήλικο κοινό δελφίνι μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 2,3μ ενώ το βάρος του κυμαίνετε στα 100 κιλά. Η διάρκεια ζωής να κυμαίνεται μεταξύ 20 με 30 έτη.

Κατάταξη στην κόκκινη λίστα της IUCN: ο υποπληθησμός της Μεσογείου κρίνεται ως Κυνδινεύων (Bearzi & Fortuna, 2010)

Bearzi G. 2003. Short-beaked common dolphin Delphinus delphis (Mediterranean subpopulation). In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species.