Φώκαινα

Harbour porpoise – Phocoena phocoena – Φώκαινα

Other common names:
FR – marsouin commun
ES – marsopa común
IT – focena comune
DE – Schweinswal

Μέχρι το 1990 η φώκαινα θεωρούνταν ένα είδος εξαφανισμένο από την Μεσόγειο θάλασσα. Η παρουσία της πλέον είναι αποδεδειγμένη μέσα από μια σειρά εκβρασμών και μία μοναδική αναφορά ωστόσο φαίνεται πως παραμένει περιορισμένη στο Βόρειο τμήμα του Αιγαίου. Η φώκαινα αποτελεί το μικρότερο κητώδες της Μεσογείου και διαθέτει ένα αρκετά στιβαρό σώμα που καταλήγει σε ένα στρογγυλεμένο ρύγχος. Στο μέσο του σώματός του εντοπίζεται ένα τριγωνικό ραχιαίο πτερύγιο που είναι ορατό όταν το ζώο βρίσκεται στην επιφάνεια. Ο χρωματισμός του ζώου είναι σκούρος γκρίζος από την πλάτη ως τα θωρακικά πτερύγια, με πιο απαλό γκρίζο να συνεχίζεται στις δύο πλευρές και μια υπόλευκη κοιλιά. Ακόμα μια σκούρα λωρίδα ξεκινά από το στόμα καταλήγοντας στα θωρακικά πτερύγια. Χαρακτηριστικό της φώκαινας αποτελεί το μοτίβο των αναπνοών του, με μικρές και γρήγορες αναπνοές ακολουθούμενες εκτεταμένες καταδύσεις αρκετών λεπτών Μια ενήλικη φώκαινα φτάνει σε μήκος τα 1,4 με 1,7 μ και σε βάρος τα 60-70 κιλά ενώ η διάρκεια ζωής του είναι περίπου τα 10-20 έτη.

IUCN Red List classification: ο υποπληθυσμός της Μαύρης θάλασσας (συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Βόρειου Αιγαίου) κρίνεται ως Κυνδινεύων (Birkun & Frantzis 2006)

Birkun A. Jr., Frantzis A., 2006. Harbour porpoise Phocoena phocoena relicta (Black Sea subspecies). Pp. 39-47 in Reeves R., Notarbartolo di Sciara G. (compilers and editors). The status and distribution of cetaceans in the Black Sea and Mediterranean Sea. IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Malaga, Spain, pp. 137.