Είδη

Κητώδη με παρουσία στα Ελληνικά νερά

Τα ελληνικά νερά φιλοξενούν σημαντικό αριθμό κητωδών σε σύγκρισή με την υπόλοιπη Μεσόγειο. Τουλάχιστον 6 είδη κητωδών αποτελούν μόνιμοι κάτοικοι των ελληνικών νερών: το ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba), το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus), το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis), ο ζιφίος (Ziphius cavirostris), o φυσητήρας (Physeter macrocephalus) και το σταχτοδέλφινο (Grampus griseus). Ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως ακόμα δύο είδη η πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus) αλλά και η φώκαινα (Phocoena phocoena) επίσης αποτελούν μόνιμοι κάτοικοι των ελληνικών νερών, με την φώκαινα να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.

Τα ρινοδέλφινα φαίνετε να είναι αυτά που αντιμετωπίζουν πιο έντονα τις αρνητικές συνέπειες τις ανθρώπινης δραστηριότητας λόγω της παράκτιας κατανομής τους. Η θνησιμότητα λόγω αλιευτικών εργαλείων, η εξαφάνιση των θηραμάτων τους λόγω υπεραλίευσης, η διατάραξη από πλοία, η μόλυνση και υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους ο πληθυσμός ρινοδέλφινων στα ελληνικά νερά έχει μειωθεί αισθητά με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί στην κόκκινη λίστα της IUCN ως τρωτό.


 

 

Κατεβάστε για εκτύπωση τον “οδηγό κητώδων με μόνιμη παρουσία στις ελληνικές θάλασσες” σε μορφή PDF.

 

 

 

 

Κητώδη με μόνιμη παρουσία στα ελληνικά νερά

Πτεροφάλαινα                      Balaenoptera physalus

Κητώδη με περιστασιακή παρουσία στα ελληνικά νερά

Ρυγχοφάλαινα                     Balaenoptera acutorostrata

Στενόρυγχο δελφίνι                           Steno bredanensis


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Frantzis A. 2009. Cetaceans in Greece: Present status of knowledge. Initiative for the Conservation of
Cetaceans in Greece, Athens, Greece, 94 pp.,

Notarbartolo di Sciara G., Bearzi G. 2010. National Strategy and Action Plan for the conservation of cetaceans in Greece, 2010-2015. Initiative for the Conservation of Cetaceans in Greece, Athens. 55 pp.

Notarbartolo di Sciara G., Birkun A., Jr. 2010. Conserving whales, dolphins and porpoises in the Mediterranean and Black Seas: an ACCOBAMS status report, 2010. ACCOBAMS, Monaco. 212 p.