Έρευνα

Οι έρευνες με στόχο την παρακολούθηση των δελφινιών στα παράλια του Ιονίου Πελάγους, πραγματοποιούνται με φουσκωτό σκάφος με πολυεστερική γάστρα, συνήθως μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου.

Η μελέτη του πληθυσμού των δελφινιών στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου ξεκίνησαν το 1991 και έως το 1994 πραγματοποιούνταν με ιστιοπλοϊκό σκάφος ενώ από το 1995 και ύστερα χρησιμοποιείται φουσκωτό σκάφος με πολυεστερική γάστρα. Τα πρώτα χρόνια οι έρευνες διεξάγονταν ad libitum ενώ στην συνέχεια δημιουργήθηκαν προκαθορισμένες πορείες που χρησιμοποιήθηκαν στην μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του πληθυσμού της δειγματοληπτικής περιοχής. Η ερευνητική προσπάθεια στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου επικεντρώνεται κυρίως στους ζεστούς μήνες του έτους (Ιούνιος-Σεπτέμβριος). Αντίθετα η έρευνα στον Αμβρακικό κόλπο από το 2006 έως το Δεκέμβριο του 2009 πραγματοποιούνταν σε όλη την διάρκεια του έτους ενώ από το 2009 περιορίστηκε στην περίοδο του Απρίλιου-Οκτώβριου κάθε έτους.

Η μελέτη του πληθυσμού των δελφινιών στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου ξεκίνησαν το 1991 και έως το 1994 πραγματοποιούνταν με ιστιοπλοϊκό σκάφος ενώ από το 1995 και ύστερα χρησιμοποιείται φουσκωτό σκάφος με πολυεστερική γάστρα. Τα πρώτα χρόνια οι έρευνες διεξάγονταν ad libitum ενώ στην συνέχεια δημιουργήθηκαν προκαθορισμένες πορείες που χρησιμοποιήθηκαν στην μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του πληθυσμού της δειγματοληπτικής περιοχής. Η ερευνητική προσπάθεια στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου επικεντρώνεται κυρίως στους ζεστούς μήνες του έτους (Ιούνιος-Σεπτέμβριος). Αντίθετα η έρευνα στον Αμβρακικό κόλπο από το 2006 έως το Δεκέμβριο του 2009 πραγματοποιούνταν σε όλη την διάρκεια του έτους ενώ από το 2009 περιορίστηκε στην περίοδο του Απρίλιου-Οκτώβριου κάθε έτους.

Στα πλαίσια των ερευνών του IDP γίνετε και συστηματική καταγραφή της συμπεριφοράς των δελφινιών. Αυτού του τύπου οι δειγματοληψίες περιλαμβάνουν πληθώρα πληροφοριών όπως στίγμα θέσης, μέγεθος και σύνθεση γκρουπ, πρότυπο παραμονής επιφανείας, διάρκεια κατάδυσης, παρουσία πτηνών και καταγραφή ειδών πτηνών καθώς και αρκετές ακόμα μεταβλητές


Επίσης κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών γίνετε καταγραφή και άλλων θαλασσίων ειδών όπως θαλάσσιες χελώνες, φώκιες Μonachus monachus, φεγγαρόψαρα, ξιφίες και θαλασσοπούλια. Τυχόν νεκρά δελφίνια που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης ξεβρασμένα ή να έχουν παρασυρθεί από ρεύματα, εξετάζονται με σκοπό να εντοπιστεί η αιτία θανάτου. Τα ευρήματα αποστέλλονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος. Όταν καθίσταται εφικτό, γίνετε και ταυτοποίηση φίλου ενώ παράλληλα συλλέγονται και άλλα βιολογικά δείγματα. Επιπλέον καταγράφεται η συχνότητα εμφάνισης παγιδευμένων δελφινιών σε αλιευτικά εργαλεία. Για τον προσδιορισμό των θηραμάτων των δελφινιών συλλέγονται αποκολλημένα λέπια ψαριών που εντοπίζονται κοντά στην επιφάνεια . Αυτά αποκολλώνται κατά την διάρκεια της θήρευσης τους από τα δελφίνια και συλλέγονται με την βοήθεια ειδικής απόχης. Στην συνέχεια ακολουθεί ανάλυσή για τον προσδιορισμό των θηραμάτων.
Τέλος στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έρευνες με στόχο την εκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ δελφινιών και τοπικής αλιείας.