Συντελεστές και Συνεργάτες

Το Logo του IDP σχεδιάστηκε από τον Massimo Demma. Οι εικόνες των κητωδών επίσης είναι του Massimo Demma, από το “ICRAM Cetacea poster” και από το “Giuseppe Notarbartolo di Sciara e Massimo Demma – Guida dei Mammiferi Marini del Mediterraneo – Franco Muzzio editore”

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τον Chris Johnson – earthOCEAN.

Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια λειτουργίας του Ionian Dolphin Project ποικίλος αριθμός συνεργασιών αναπτύχθηκε με οργανισμούς και ινστιτούτα που παρουσιάζονται παρακάτω.

Aristotle University of Thessaloniki, Greece
BlueWorld Institute of Marine Research and Conservation, Croatia
Cetacean Specialist Group, IUCN Species Survival Commission (international)
Chantecaille, France
Cultural Center Mytikas, Greece
Development Agency for South Epirus and Amvrakikos (ETANAM), Greece
earthOCEAN, Australia
Earthwatch Institute (international)
Fisheries Center, University of British Columbia, Vancouver, Canada
Fishermen Cooperative, Paleros, Greece
Fishermen Cooperative, Preveza, Greece
Fishermen Cooperative, Vonitsa, Greece
Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Greece
High School, Vonitsa, Greece
Higher Technological Education Institute of Mesolonghi, Greece
LAWS, Lefkas Animal Welfare Society
MedSharks, Italy
Medasset, Greece
Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, Nature Management Section, Greece
Ministry of Agriculture, General Directorate of Development & Protection of Forests and Natural Environment, Directorate of Aesthetic Forests, Woodland and Hunting, Greece
MOm, The Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal, Greece
Morigenos – Dolphin Research and Marine Conservation, Slovenia
Municipality of Mytikas and Kandila, Greece
Municipality of Paleros, Greece
Municipality of Preveza, Greece
Municipality of Vonitsa, Greece
Oceana Europe, Spain
OceanCare, Switzerland
Ocean Conservation Society, USA
Padova University; Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria
Pelagos Cetacean Research Institute, Greece
Pew Institute for Ocean Science (international)
Primary School Mytikas, Greece
Primary School, Vonitsa, Greece
San Diego State University, USA
Secondary School, Vonitsa and Katouna, Greece
Small-Scale Hellenic Fishermen Confederation, Greece
UNEP’s Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Mediterranean Sea, Black Sea and contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS), Monaco
UNEP’s Regional Activity Centre for Specially Protected Aras (RAC-SPA), Tunisia
University of Barcelona, GRUMM (Group of Study and Conservation of Marine Mammals), Spain
University of Durham, Department of Biological Sciences, U.K.
University of Padua, Department of Experimental Veterinary Science, Italy
University of Patras, Greece
WDCS The Whale and Dolphin Conservation Society (international)
World Wildlife Fund (WWF), Greece
WWF-MedPAN