Σχετικά με το Tethys Research Institute

IDP research boat and bottlenose dolphin

Έχοντας ιδρυθεί το 1986, το Tethys Research Institute αποτελεί ένα ιδιωτικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ειδίκευση στην έρευνα πάνω στα κητώδη.

Το Tethys έχει δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων για τα κητώδη της Μεσογείου συνεισφέροντας με πάνω από 300 επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Κύριος σκοπός του Tethys αποτελεί η προστασία της βιοποικιλότητας της Μεσογείου μέσα από την προώθηση της ιδέας της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η προσπάθεια για προστασία και διαχείριση, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων ενώνονται κάτω από την ομπρέλα ενός ισχυρού επιστημονικού υποβάθρου. Το έργο που επιτελείται από το Tethys έχει σαν στόχο να αποτρέψει την μείωση των θαλάσσιων ειδών και να ενθαρρύνει την βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Πρώτο το Tethys συνέλαβε και πρότεινε την ιδέα της δημιουργίας του Pelagos Sanctuary (το 1991) και του the Losinj Dolphin Reserve στην Κροατία (το 1992).

Το ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες έρευνες πάνω στα κητώδη στην θαλάσσια λεκάνη μεταξύ Λιγούριας Κορσικής και Προβηγκίας, στα παράκτια ύδατα της Ελλάδας και στην Αδριατική θάλασσα. Επίσης έρευνες με αντικείμενο τα κητώδη έχουν πραγματοποιηθεί στα στενά της Μεσσίνα αλλά και σε άλλα μέρη της Μεσογείου και του Ατλαντικού, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί και έρευνες από αέρος στην θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ιταλία.
Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από το Tethys περιλαμβάνουν την χρήση τηλεσκοπίας και δεδομένων τηλεμετρίας, τον συνδυασμό των ευρημάτων τηλεμετρίας και GPS με σκοπό την καταγραφή των κινήσεων των φαλαινών, πληθυσμιακές έρευνες βασισμένες σε μη επεμβατικές δειγματοληψίες, την μέθοδο της φωτογραφικής σύλληψης-επανασύλληψης, βιοακουστικές έρευνες, δειγματοληψίες συμπεριφοράς, συλλογή δειγμάτων βιοψίας για γενετικές και τοξικολογικές αναλύσεις, και ιστορικές έρευνες.

Το ινστιτούτο έχει στην διάθεσή του τεράστια φωτογραφικά αρχεία με εικόνες κητωδών που του επιτρέπουν την αναγνώριση περισσότερων από 1500 ατόμων από 8 Μεσογειακά είδη

Με έναν πυρήνα περίπου 30 συνεργατών το έχει εμπλέξει στις έρευνές του χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στην έρευνα των κητωδών και την δημιουργία δικτύου προστασίας τους.